خانه / مقاله نویسی

مقاله نویسی

توجه به رتبه بندی نشریات علمی برای انتشار مقالات دانشجویان دکتری

مشاور وزیر علوم گفت: یکی از برنامه‌هایمان این است که رتبه بندی های نشریات علمی را در انتشار مقالات دکتری مد نظر قرار دهیم به صورتی که مثلاً دانشجویان دکتری مقالاتشان را فقط در نشریات رتبه «الف» یا «ب» به چاپ برسانند.

رضا نقی زاده در گفتگو با مهر، درباره شاخص‌های ارزیابی نشریات علمی توضیح داد و گفت: وزارت علوم در همین زمینه آئین نامه‌ای را ابلاغ کرده و شاخص‌هایی را برای نشریات در نظر گرفته است؛ مثل گستره جغرافیایی داوران، زمان پذیرش مقاله تا چاپ و سایر موارد و رتبه نشریات به ترتیب کیفیت “الف”، “ب”، “ج” و “د” مشخص شده است و در صورتی که نشریه‌ای رتبه ضعیف را کسب کند از فرآیند ارزیابی خارج می‌شود و به مدت دو سال نمی‌تواند به فرآیند ارزیابی ورود کند.

نشریات علمی در یکسال چند بار باید منتشر شوند؟

وی در ادامه اظهار کرد: تعداد شمارگان انتشار هر نشریه علمی در طول سال باید به طور منظم و به یکی از صورت‌های دوفصلنامه دو شماره در سال، فصلنامه چهار شماره در سال، دو ماهنامه شش شماره در سال و یا ماهنامه ۱۲ شما را در سال منتشر شود و خارج از آن مجاز نیست. همچنین فصلنامه‌ها در بیشتر موارد باید در سال حداقل ۲۴ مقاله علمی و در هر شماره و حداقل ۶ مقاله علمی منتشر کنند.

شاخص‌های ارزیابی مجلات علمی

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی گفت: انتشار به موقع و رعایت ضوابط آئین نامه نشریات ۱۶۰ امتیاز، داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت و اطلاعات شناسنامه نشریه ۱۷۰ امتیاز، رعایت آئین نگارش و کیفیت مقالات ۲۷۰ امتیاز، رعایت فرایند پذیرش مقالات و داوری تخصصی ۸۰ امتیاز، وضعیت نشریه در نمایه‌های استنادی و تخصصی و اجتماعی ۲۳۰ امتیاز، به کارگیری امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای رعایت اخلاق علمی نشر به جلوگیری از بروز تخلفات علمی ۹۰ امتیاز دارد که در مجموع هزار امتیاز می‌شود.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: یکی از برنامه‌هایی که داریم این است که رتبه بندی ها را در انتشار مقالات دکتری و ارتقا اعضای هیأت علمی مد نظر قرار دهیم یعنی سقف نمره برای چاپ مقاله در مجله‌های شماره الف و یا ب متفاوت خواهد شد. یعنی مثلاً به دانشجویان دکتری خواهیم گفت باید مقالات خود را در ژورنال‌های “الف” و یا “ب” به چاپ برسانند که البته این موضوع هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.

تاکید وزارت علوم بر چاپ آنلاین مقالات پیش از چاپ کاغذی

وی با بیان اینکه در بیشتر ژورنال‌های خارجی پذیرش و چاپ آنلاین همزمان است، گفت: در بیشتر مجلات جی سی آر این‌طور است که زمانی پذیرش را دریافت خواهید کرد که که چاپ آنلاین آن اتفاق افتاده باشد. ما در آئین نامه جدید تلاش کردیم، ژورنال‌های داخلی را به این سمت ببریم که وقتی مقاله‌ای را پذیرش کردند، چاپ آنلاین داشته باشند و پس از آن چاپ کاغذی آن انجام شود.

کاهش فاصله بین پذیرش تا چاپ مقاله در نشریات داخلی

نقی زاده افزود: خوشبختانه در سالیان اخیر تحولات خوبی در نشریات علمی صورت گرفته و فاصله زمانی بین پذیرش تا چاپ مقاله کاهش یافته است و حتی در مدت زمان کوتاهی آن را به صورت برخط منتشر می‌کنند.

وی درباره زمان چاپ مقالات، گفت: در دنیا هیچ زمان استانداری برای چاپ مقالات وجود ندارد چرا که ممکن است در یک نشریه خارجی داور، مقاله‌ای را برای اعمال اصلاحات ۴ یا ۵ بار برگشت دهد که در این شرایط حدود یک سال و یا یک سال و نیم به طول می‌انجامد و یا اصلاً ممکن است یک بار رفت و برگشت داشته باشد که ۲-۳ ماهه کار انجام می‌شود.

پیگیری رأی دیوان عدالت اداری درباره حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری

وزیر علوم درباره رای دیوان عدالت اداری درخصوص حذف شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد که دیوان را از ورود به شئونات علمی و مقررات مربوطه منع کرده است.

منصور غلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اقدام اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی برای دفاع از رساله دکتری گفت: اولاً، دیوان عدالت اداری شرط چاپ را رد کرده و ضرورت استخراج مقاله و تا مرحله اخذ پذیرش چاپ رد نشده است.

وزیر علوم افزود: ثانیاً، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد که دیوان را از ورود به شئونات علمی و مقررات مربوطه منع کرده است. موضوع در حال پیگیری است تا مسئله شفاف‌تر شود.

منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص به مهر گفته بود: هیئت عالی نظارتی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و در وزارت علوم مستقر است و اگر کسانی بخواهند شکایت کنند می‌توانند به آنجا مراجعه کنند.

وی یادآور شده بود: این هیئت عالی مرجع رسیدگی محتوایی به تصمیمات علمی است. در آن هیئت عالی نظارت، نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای علوم و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عضویت دارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده بود: به نظر می‌رسد این موضوع با مصوبه صریح شورای عالی انقلاب فرهنگی تطابق ندارد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود مراجع قضائی به مطالب و محتوای علمی تغییر کرده است و دیوان و مراجع قضائی تنها می‌توانند به صورت شکلی ورود پیدا کنند نه محتوایی.

براساس این گزارش، اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله دکتری را برای دفاع از پایان نامه خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.

حذف شرط چاپ مقاله در نشریات علمی – پژوهشی برای دفاع از رساله دکتری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ودرخواست تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ ، در خصوص اینکه “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله با تایید استاد راهنما مجاز است در حضور داوران از رساله خود دفاع کند”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با این استدلال که بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳یکی از وظایف و اختیارات وزارت علوم را  تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و رعایت اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی قرار داده، و ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ مغایر با اصول انعطاف، پویایی رقابت و نوآوری علمی می باشد، چرا که از یک سو صرف پذیرش مقاله و صدور گواهی پذیرش مقاله به امضای سردبیر مجله علمی – پژوهشی مبین احراز اوصاف علمی بودن مقاله نگارش شده می باشد و از سوی دیگر چاپ مقاله جزء مصادیق معیارها و استانداردهای علمی نیز نمی باشد و همین طور طولانی بودن فرآیند چاپ مقالات و الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه به شیوه مدیریت حاکم بر مجلات علمی – پژوهشی موجب اضرار به منافع عموم دانشجویان می باشد، با اکثریت  آراء ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان مصوب ۱۳۹۴ را قابل ابطال دانست و مقرر نمود صرف ارائه گواهی پذیرش مقاله در نشریات علمی – پژوهشی برای مجاز شدن دانشجوی دوره دکتری برای دفاع از پایان نامه خود کفایت می‌کند.

۱۲ گام برای انجام یک پژوهش علمی

۱ شناسایی حوزه پژوهشی مورد علاقه خود
۲ جستجوی تمام حوزه های پژوهشی حوزه مورد علاقه در پایگاه های اطلاعاتی و مجراهای اطلاعاتی از قبیل وب
۳ یافتن حداقل ۵۰ چکیده و استفاده از کلیدواژه های آن برای جستجو در منابع اطلاعاتی
۴ استفاده از پایگاه های اطلاعاتی استنادی از قبیل اسکوپوس، ای اس ای و گوگل اسکالر و تنظیم مقالات براساس تعداد استناد (نشان دهنده اعتبار و اهمیت مقاله است)
۵ دانلود یا امانت مقالات و کتاب های مرتبط و انتخاب شده و مطالعه دقیق و هدف مند آنها
۶ یافتن مقالات دیگر از طریق فهرست ماخذ مقالات دانلود شده
۷ تهیه رئوس مطالب و برنامه زمان بندی (دقیقا مشخص کنید چه چیزی می خواهید انجام دهید و چگونه)
۸ در صورت نیاز تماس با نویسندگان و صاحب نظران  برای تبادل نظر
۹ در صورت امکان تقاضا برای گرفتن کمک هزینه و تقاضا برای گرفتن امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی (از قبیل نرم افزار، دستگاه آزمایش، مواد و ابزار آزمایشگاهی و …)
۱۰ اجرای پژوهش
۱۱ ثبت نتایج و جزئیات در طول فرایند اجرای پژوهش
۱۲ نگارش پژوهش و انتشار آن در قالب مقاله، پایان نامه یا گزارش فنی
رهنمودها:
در حین پژوهش گروه های تحقیقاتی که مشابه با موضوع مورد پژوهش شماست شناسایی کنید و به آنها بپیوندید مثلا گروه های بحث، فروم ها و …
هر دو هفته یکبار کارهایی که انجام داده اید را دقیقا بنویسید و ثبت کنید . این روش به کار شما نظم و ساختار می دهد.
حوزه های پژوهشی را برای پژوهش خود انتخاب کنید که مورد علاقه شما ست . مطمئن شوید در طول پژوهش  موضوع برای شما ملال انگیز و کسل کننده نمی شود.
تمام فعالیت های خود را ثبت کنید. این به شما کمک می کند برای توجیه نتایج خود به راحتی کارهایی که انجام داده اید را به خاطر آورید.

چگونگی نگارش پروپوزال

یکی از ارکان انجام کارهای پژوهشی پروپوزال یا طرح تحقیقی است. پروپوزال یک پیش زمینه از روش کار و مراحل کار را نشان میدهد.  پروپوزال طرح پیشنهادی اولیه برای تحقیق می باشد .

بخش های پروپوزال

عنوان

اولین کار تعیین عنوان پروپوزال می باشد. عنوان باید کوتاه ، جدید ، قابل اجرا و جذاب باشد .

اصطلاحات

در این بخش کلمات تخصصی ارائه می شود

بیان مساله

مسائل و موضوعات تحقیق و اهداف تحقیق بیان میشود

اهمیت تحقیق

در این بخش به ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود

پیشینه تحقیق

پژوهش های انجام شده در گذشته در این بخش ارائه می شود .

سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این بخش بررسی می شود

فرضیات

در این بخش فرضیه های تحقیق ارائه می شود

روش تحقیق

نوع تحقیق و روش انجام ان بررسی می شود

کاربرد پژوهش

بخش هایی که میتوانند از این تحقیق استفاده کنند در این قسمت ارائه می شود.

محدودیت های تحقیق

موانع موجود در زمینه تحقیق اعلام می شود

نگارش کتاب،تبدیل پایان نامه به کتاب(ویراستاری،طراحی جلد،اخذ مجوزها)چاپ‌کتاب

همانطور که می دانید یکی از امتیاز های مهم در مصاحبه دکتری امتیاز پژوهشی می باشد. یکی از این امتیازات متعلق به تالیف کتاب می باشد . در این حوزه خدمات تبدیل پایان نامه به کتاب و ویراستاری و اخذ تمامی مجوز های چاپ کتاب ( فیپا ، شابک ، وزارت ارشاد و کتابخانه ملی و …) انجام میگیرد.

چاپ مقاله شامل:استخراج مقاله از پایان نامه،نگارش مقاله،ترجمه تخصصی مقاله،اکسپت و چاپ‌مقاله در مجلات و ژورنال های معتبر

برای پذیرش و چاپ مقالات علمی در مرحله اول باید موضوع مقاله انتخاب شده و نگارش ان صورت پذیرد . بعد از نگارش مقاله ترجمه تخصصی برای ژورنال های خارجی باید انجام شود .

بعد از مرحله ترجمه کار ویرایش تخصصی روی مقاله انجام می شود بعد از این کار مقاله به فرمت مجله درامده البته طبق توضیحات مجله مورد نظر و سپس مقاله به مجله ارسال شده و هزینه ها واریز شده و پیگیری ها از طریق سایت مجله صورت می پذیرد .

نکاتی پیرامون هزینه چاپ مقاله در مجلات

با توجه به نیاز های مالی مجلات برای بقای خود، استفاده از روش های درآمد زایی یک امر طبیعی می باشد. بسیاری از مجلات علمی به سازمان ها و یا دانشگاه های معتبر جهانی وابسته هستند و ضمن دریافت بودجه چاپ مقالات را بصورت رایگان انجام می دهند، در مقابل نیز مجلات غیر وابسته و یا غیر وابسته مالی نیز با دریافت مبلغی جهت چاپ و داوری مقاله و از سوی دیگر دریافت هزینه دسترسی به نسخه کامل مقالات (Full Text) نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام می نمایند.
هزینه هایی که از محققان جهت چاپ مقالات در نشریات دریافت می گردد معمولا با عنوان های زیر می باشد.
۱هزینه رسیدگی به مقالات یا Processing Fee یا Submission Fee
۲هزینه دسترسی رایگان یا Open Access ، با پرداخت این هزینه مقاله شما بصورت رایگان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مجله بابت دسترسی به این مقاله وجهی دریافت نخواهد کرد. این گزینه ضمن اجازه دسترسی ساده تر به مقاله شما، شانس ارجاعات (Citation) را افزایش می دهد.
۳هزینه داوری سریع، گاهی زمان رسیدگی به مقالات بصورت عادی بین ۳ تا ۶ ماه بطول می انجامد، در چنین مواردی مجلات با دریافت هزینه ای بابت داوری سریع در زمان کمتری به مقالات رسیدگی خواهند کرد. لطفا دقت فرمایید داوری سریع به معنی پذیرش مقاله شما در مجله نمی باشد!
۴هزینه انتشار، گاهی مجلات پس از تایید مقالات هزینه ای بابت چاپ مقاله نیز بصورت جداگانه دریافت می کنند.

مجله رشته جغرافی

معرفی مجله رشته جغرافی

Chinese Geographical Science

ISSN: 10020063

Scopus: Q2

https://www.springer.com/journal/11769

داوری: ۱۲ الی ۲۰ هفته

یافتن ضریب تأثیر یا impact factor مجلات ISI

ایمپکت فاکتور impact factor یا به اختصار IF ، به صورت میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله در دو سال قبل از آن رفرنس داده می شود، تعریف می شود. ایمپکت فاکتور مجلات بطور سالانه برای مجلات درج شده در لیست مجلات تامسون رویترز تعیین می شود. این موسسه هر سال در ماه ژوئن، ایمپکت فاکتورهای مجلات در سال قبل را منتشر میکند که دستیابی به آن رایگان نیست.

یکی از بهترین راهها برای یافتن ضریب تأثیر یا impact factor مجلات ISI، استفاده از سایت زیر است. در این سایت لازم است شماره ISSN مجله را در باکس مربوطه وارد و جستجو کنید. ایمپکت فاکتور مجلات در سالهای اخیر را نشان می دهد:

 

http://www.bioxbio.com/if/

مدیریت فرآیند اپلای جهت اخذ پذیرش برای ترم Fall 2021

زمان‌بندی پیشنهادی برای مدیریت فرآیند اپلای جهت اخذ پذیرش از دانشگاه‌های کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند برای ترم Fall 2021 (مهر ۱۴۰۰)

برای اپلای مقطع دکتری برای دانشگاه‌های کشورهای اروپایی ددلاین خاصی وجود ندارد ولی برای مقطع ارشد میتوان این زمان‌بندی را در نظر گرفت.