خانه / دکتری / آزمون دکتری دانشگاه آزاد / اعلام زمان مصاحبه ۲۴۷ رشته جدید دکتری ۹۸ دانشگاه آزاد

اعلام زمان مصاحبه ۲۴۷ رشته جدید دکتری ۹۸ دانشگاه آزاد

برنامه زمان بندی برگزاری مصاحبه ۲۴۷ رشته جدید آزمون دکتری ۹۸ و نیز پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی یار، برنامه زمان بندی برگزاری مصاحبه ۲۸۰ رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تا امروز اعلام شده است. بنا بر اعلام این دانشگاه، زمان مصاحبه دکتری ۹۸ سایر رشته ها به تدریج متعاقبا اعلام خواهد شد.

داوطلبان دعوت شده به مصاحبه  رشته های اعلام شده که نسبت به ثبت نام در سامانه به منظور اعلام آمادگی جهت شرکت در مصاحبه اقدام نموده اند، می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.net از تاریخ و زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

مصاحبه رشته های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه ۲۲ تیر ماه در واحد علوم تحقیقات تهران آغاز شده است.

داوطلبان لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه و ارزیابی تخصصی، مدارک شناسایی (اصل شناسنامه و کارت ملی)،کلیه سوابق علمی، آموزشی، تحقیقاتی شامل مقاله، پروژه، ترجمه، تالیف، گواهی ثبت اختراع و یا کسب مقام درجشنواره های علمی در زمینه های مرتبط با رشته به انضمام نسخه ای از ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد و مدرک زبان خارجی معتبر را همراه خود داشته باشند.

شایان ذکر است نتایج کلیه رشته های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با نتایج سایر دانشگاه ها تا هفته اول شهریور ماه اعلام خواهد شد.

فهرست رشته هایی که زمان مصاحبه آنها تا امروز مشخص شده به شرح جدول زیر است:

کد رشته عنوان رشته
۲۱۵۳۵ آب و هواشناسی
۳۰۸۰۱ آمار
۲۰۳۳۲ آموزش زبان آلمانی
۲۰۳۱۲ آموزش زبان انگلیسی
۲۰۳۲۲ آموزش زبان فرانسه
۳۰۱۱۱ آموزش ریاضی
۲۰۶۴۶ آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی
۱۰۵۴۴ آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
۲۰۳۲۷ ادبیات فرانسه
۲۰۴۵۳ ادیان و عرفان
۲۰۹۵۱ اقتصاد – اقتصاد سلامت
۵۰۱۷۴ اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
۵۰۱۷۳ اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۵۰۱۷۲ اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی
۵۰۱۷۹ اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
۲۰۹۵۲ اقتصاد نفت و گاز – بازارها و مالیه نفت و گاز
۲۰۹۵۳ اقتصاد نفت و گاز – حقوق و قراردادهای نفت و گاز
۵۰۶۶۹ اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
۵۰۶۷۰ اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۰۵۶۰ انگل شناسی
۱۰۵۵۳ ایمنی شناسی
۲۱۳۷۱ باستان شناسی – پیش از تاریخ
۲۱۳۶۶ باستان شناسی – دوران اسلامی
۲۱۳۷۲ باستان شناسی – دوران تاریخی
۱۰۵۵۱ باکتری شناسی
۲۰۶۰۳ برنامه ریزی درسی
۱۰۵۴۱ بهداشت خوراک دام
۱۰۵۰۳ بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۶۱ بهداشت و بیماری های آبزیان
۱۰۵۴۲ بهداشت و بیماری های پرندگان
۵۰۶۰۷ بیماری شناسی گیاهی
۱۰۵۶۲ بیماری های داخلی دام های بزرگ
۱۰۵۶۳ بیماری های داخلی دام های کوچک
۵۰۳۳۱ بیوتکنولوژی کشاورزی
۳۰۵۲۸ بیوشیمی
۳۰۵۱۲ بیوفیزیک
۲۱۴۷۱ بیومکانیک ورزشی
۶۰۱۱۵ پژوهش هنر
۲۱۱۱۵ تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
۲۱۱۲۵ تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
۲۱۱۱۹ تاریخ -تاریخ اسلام
۶۰۱۷۴ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
۲۱۱۳۸ تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی
۲۰۴۸۱ تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۵۰۱۷۸ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
۵۰۱۷۷ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
۲۰۴۵۷ تصوف و عرفان اسلامی
۵۰۲۱۴ توسعه کشاورزی
۲۰۵۷۰ جامعه شناسی – توسعه اجتماعی – روستایی
۲۰۵۶۵ جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
۲۰۵۶۸ جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی
۲۰۵۶۹ جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۱۴۲۰ جامعه شناسی ورزشی
۲۰۵۶۶ جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی
۲۰۵۷۴ جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه های اجتماعی
۱۰۵۱۲ جراحی دامپزشکی
۲۱۵۱۸ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۲۱۵۰۱ جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۲۱۵۰۶ جغرافیای سیاسی
۲۰۵۰۶ جمعیت شناسی
۲۱۳۰۱ حسابداری
۵۰۲۰۹ حشره شناسی کشاورزی
۲۰۸۰۵ حقوق جزا و جرم شناسی
۲۰۸۰۷ حقوق خصوصی
۲۰۸۰۸ حقوق عمومی
۲۰۸۱۵ حقوق بین الملل عمومی
۱۰۵۴۷ رادیولوژی دامپزشکی
۲۱۴۲۴ رفتار حرکتی
۲۰۸۱۰ روابط بین الملل
۲۰۷۳۵ روان شناسی
۲۰۷۳۳ روان شناسی بالینی
۲۰۷۳۱ روان شناسی تربیتی
۲۰۷۳۴ روان شناسی سلامت
۲۰۷۳۲ روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
۳۰۱۱۳ ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۲ ریاضی – جبر
۳۰۱۴۶ ریاضی – هندسه (توپولوژی)
۳۰۱۱۵ ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی
۳۰۱۰۶ ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات
۲۰۳۱۱ زبان وادبیات انگلیسی
۲۰۲۰۲ زبان وادبیات عربی
۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی
۲۰۳۹۴ زبان شناسی
۲۰۱۱۲ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات حماسی
۲۰۱۱۱ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی
۲۰۱۱۰ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی
۲۱۰۹۶ زبان های باستانی ایران
۳۰۴۹۶ زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
۳۰۵۹۵ زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
۳۰۵۸۹ زیست شناسی دریا – جانوران دریایی
۳۰۵۳۱ زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
۳۰۵۸۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی
۳۰۴۹۹ زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی
۳۰۴۹۸ زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
۳۰۴۹۷ زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک
۳۰۵۹۸ زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
۳۰۵۸۵ زیست فناوری میکروبی
۳۰۲۱۱ ژئوفیزیک – زلزله شناسی
۳۰۲۶۷ ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
۳۰۲۰۹ ژئوفیزیک – لرزه شناسی
۳۰۲۱۳ ژئوفیزیک-گرانی سنجی
۳۰۵۰۰ ژنتیک مولکولی
۵۰۱۸۵ ژنتیک و به نژادی گیاهی
۲۱۵۶۵ سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
۲۰۷۲۲ سنجش و اندازه گیری
۲۰۵۵۲ سیاست گذاری فرهنگی
۶۰۲۱۴ شهرسازی
۳۰۳۱۴ شیمی -شیمی آلی
۳۰۳۱۱ شیمی -شیمی تجزیه
۳۰۳۱۳ شیمی -شیمی فیزیک
۳۰۳۱۲ شیمی -شیمی معدنی
۳۰۳۴۳ شیمی کاربردی
۶۰۲۱۵ طراحی شهری
۲۰۴۸۰ عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)
۲۱۷۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش
۲۱۷۲۲ علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات و دانش
۲۰۵۱۶ علوم ارتباطات
۲۰۹۳۶ علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی
۲۰۹۵۴ علوم اقتصادی – اقتصاد ایران
۲۰۹۳۸ علوم اقتصادی – اقتصاد بخش عمومی
۲۰۹۵۵ علوم اقتصادی – اقتصاد بین الملل
۲۰۹۳۷ علوم اقتصادی – اقتصاد پولی
۲۰۹۳۵ علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی
۲۰۹۴۰ علوم اقتصادی – اقتصاد شهری و منطقه ای
۲۰۹۳۰ علوم اقتصادی – اقتصاد مالی
۲۰۹۳۹ علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی
۵۰۱۱۸ علوم دامی – تغذیه دام
۵۰۱۲۱ علوم دامی – تغذیه طیور
۵۰۱۵۳ علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور
۳۰۴۳۱ علوم زمین – پترولوژی
۳۰۴۴۹ علوم زمین – تکتونیک
۳۰۴۴۸ علوم زمین – رسوب شناسی
۳۰۴۳۰ علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی
۳۰۴۳۵ علوم زمین – زمین شناسی زیست محیطی
۳۰۴۴۶ علوم زمین – فسیل شناسی و چینه شناسی
۲۰۸۳۱ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
۲۰۸۳۰ علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی
۲۰۸۳۲ علوم سیاسی – مسائل ایران
۲۰۸۸۱ علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی
۲۰۴۲۹ علوم قرآن و حدیث
۳۰۱۴۱ علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی
۵۰۶۵۶ علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
۵۰۶۵۴ علوم و مهندسی آب – سازه های آبی
۵۰۶۵۵ علوم و مهندسی آب – منابع آب
۵۰۶۴۹ علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
۵۰۶۵۰ علوم و مهندسی آبخیز – حفاظت آب و خاک
۵۰۱۹۰ علوم و مهندسی باغبانی – اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
۵۰۱۹۱ علوم و مهندسی باغبانی – فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
۵۰۴۷۹ علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
۵۰۴۷۸ علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
۵۰۴۳۱ علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
۵۰۴۱۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی
۵۰۴۲۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
۵۰۴۱۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی
۵۰۴۱۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی
۵۰۶۶۸ علوم و مهندسی محیط زیست
۵۰۴۷۴ علوم و مهندسی مرتع
۱۰۵۵۶ فارماکولوژی
۲۰۵۴۳ فرهنگ و ارتباطات
۲۰۴۴۳ فقه شافعی
۲۰۴۵۴ فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۵۶ فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)
۲۰۴۹۱ فلسفه – فلسفه عصر جدید
۲۰۴۹۲ فلسفه – فلسفه معاصر
۲۰۴۹۳ فلسفه – فلسفه یونان و قرون وسطی
۲۱۰۰۸ فلسفه اسلامی
۲۱۰۰۴ فلسفه تطبیقی
۲۰۶۲۸ فلسفه تعلیم و تربیت
۲۱۰۰۳ فلسفه علم
۲۰۴۲۷ فلسفه و کلام اسلامی
۶۰۱۴۶ فلسفه هنر
۳۰۲۷۱ فیزیک – اپتیک و لیزر
۳۰۲۷۰ فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
۳۰۲۶۶ فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
۳۰۲۶۵ فیزیک – فیزیک پلاسما
۳۰۲۶۸ فیزیک – فیزیک ماده چگال
۳۰۲۴۹ فیزیک – فیزیک هسته ای
۳۰۲۷۲ فیزیک – گرانش و کیهان شناسی
۳۰۲۷۳ فیزیک دریا – دینامیک
۳۰۲۷۴ فیزیک دریا – ساحلی
۱۰۵۵۷ فیزیولوژی
۲۱۴۲۳ فیزیولوژی ورزشی
۱۰۵۵۵ قارچ شناسی
۲۱۳۷۳ کارآفرینی
۲۰۴۹۴ کلام – فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
۲۰۴۵۱ کلام – کلام اسلامی
۱۰۵۰۹ کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
۲۱۳۲۴ مالی – بانکداری
۲۱۳۲۶ مالی – بیمه
۲۱۳۲۷ مالی – حقوق مالی
۲۱۳۲۵ مالی – مالی بین المللی
۲۱۳۲۳ مالی – مهندسی مالی
۱۰۵۶۴ مامایی و بیماری های تولید مثل دام
۲۱۲۱۲ مدیریت آموزشی
۲۱۲۱۴ مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۴۷ مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
۲۱۰۶۴ مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی
۲۱۰۶۵ مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه
۲۱۰۶۶ مدیریت تکنولوژی – مدیریت نوآوری
۵۰۱۳۶ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
۲۱۲۱۰ مدیریت دولتی(کلیه گرایش های حائز شرایط مصاحبه)
۲۱۱۸۱ مدیریت رسانه
۲۱۰۴۷ مدیریت صنعتی – استراتژی صنعتی
۲۱۲۶۹ مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
۲۱۰۴۹ مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
۲۱۲۷۸ مدیریت صنعتی – مالی
۲۱۰۴۸ مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها
۲۱۳۶۸ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند
۲۱۳۹۳ مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
۲۱۲۲۵ مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست
۲۱۲۲۶ مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
۵۰۱۳۹ مدیریت منابع خاک
۲۱۲۴۲ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
۲۱۴۲۲ مدیریت ورزشی
۲۰۵۱۰ مردم شناسی
۲۱۶۰۲ مشاوره
۶۰۲۰۶ معماری
۶۰۲۳۱ معماری منظر
۴۰۱۱۱ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
۴۰۱۰۹ مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۲۰۱ مهندسی شیمی
۴۰۳۱۰ مهندسی صنایع
۴۰۱۲۳ مهندسی برق ـ قدرت
۴۰۱۵۱ مهندسی برق – کنترل
۴۰۰۸۴ مهندسی برق – مخابرات سیستم
۴۰۰۷۸ مهندسی برق – مخابرات میدان و موج
۴۰۱۰۱ مهندسی برق- الکترونیک
۴۱۴۰۷ مهندسی پزشکی – بافت
۴۰۷۳۰ مهندسی پزشکی-بیومتریال
۴۰۲۰۴ مهندسی پلیمر
۴۱۴۰۸ مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست
۴۱۴۲۹ مهندسی سیستم های انرژی – فناوری های انرژی
۴۱۴۱۲ مهندسی سیستم های انرژی – مدل سازی انرژی
۵۰۶۴۲ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی
۵۰۶۴۳ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – کامپوزیت های لیگنو سلولزی
۴۰۴۵۵ مهندسی عمران ـ حمل و نقل
۴۰۴۰۰ مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی
۴۰۳۸۳ مهندسی عمران – زلزله
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه
۴۰۵۵۰ مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۴۰۳۹۰ مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
۴۰۴۳۶ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
۴۰۳۹۷ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
۴۰۴۸۶ مهندسی عمران -راه وترابری
۴۰۴۴۴ مهندسی عمران- ژئوتکنیک
۴۱۰۲۴ مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی
۴۱۰۴۳ مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
۴۱۰۴۴ مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
۴۱۰۵۷ مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
۴۱۰۰۲ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
۴۱۴۰۲ مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب
۴۱۴۰۳ مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا
۴۱۴۰۱ مهندسی محیط زیست – منابع آب
۴۱۴۱۰ مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد
۴۱۴۱۱ مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی
۴۰۵۴۱ مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
۴۰۵۲۹ مهندسی معدن -فرآوری مواد معدنی
۴۰۵۱۵ مهندسی معدن-مکانیک سنگ
۵۰۳۰۰ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مدیریت و تحلیل سامانه ها
۴۰۶۶۴ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
۴۰۶۶۹ مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
۴۰۷۸۹ مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات
۴۰۷۹۰ مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
۵۰۳۸۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدید پذیر
۵۰۲۹۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی ماشین های کشاورزی
۵۰۳۹۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت
۴۰۷۲۰ مهندسی مواد و متالورژی
۴۰۸۰۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
۴۰۸۱۹ مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
۴۰۲۳۴ مهندسی نفت
۴۱۲۰۸ مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
۴۱۲۰۱ مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
۴۱۱۰۳ مهندسی هوا فضا – آیرودینامیک
۴۱۱۱۰ مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی
۴۱۱۱۹ مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی
۴۱۱۰۹ مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترل
۴۱۱۰۸ مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی
۳۰۵۰۷ میکروبیولوژی
۱۰۵۵۲ ویروس شناسی
۳۰۷۰۲ هواشناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *